همکار گرامي

ستاد اسکان زائرین فرهنگی مشهد طبق روال سنوات گذشته امسال نیز با تدارک و تجهیز مدارس ، آماده پذیرایی و اسکان زائرین فرهنگی در مدارس سطح شهر مشهد می باشد

تلفن آدرس نام پایگاه

6070459

دارالقرآن حضرت محمد (ص) - میدان استقلال شماره 2 ثامن
همکارانیکه با وسیله نقلیه شخصی از جاده قوچان وارد مشهد خواهند شد از پایگاه شماره دو استفاده نمایند

8785001

میدان جمهوری اسلامی-ابتدای بلواررضاشهر-جنب تربیت معلم شهید هاشمی نژاد

شماره 3 ثامن

8462991

آموزشگاه انسیه - میدان جهاد - ابتدای بلوار سرباز

شماره 4 ثامن

8515770

آموزشگاه عدالت - خیابان امام رضا  67 بعد از چهارراه اول

شماره 6 ثامن
همکارانیکه با اتوبوس های مسافربری وارد مشهد خواهند شداز پایگاه شماره 6 استفاده نمایند

7288630

مرکزاستعدادهای درخشان-میدان فردوسی ابتدای بلوارقرنی

شماره 7 ثامن

2221678

آموزشگاه تربیت - میدان راه آهن - آزادی 27

شماره 9 ثامن
همکارانیکه با قطار وارد مشهد خواهند شداز پایگاه شماره 9 استفاده نمایند

3681833

آموزشگاه اولیایی - پنجراه پایین خیابان  بلوار وحدت - وحدت7 جنب درمانگاه شماره دو فرهنگیان

شماره 10 ثامن
                                                                کارشناسی تعاون واموررفاهی آموزش وپرورش گله دار
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۴/۰۲ساعت 7:28  توسط روابط عمومی آموزش وپرورش گله دار  |